LoginRegisterContact

Yawaraka Atama Juku

Nintendo DS cart. published 19 years ago by Nintendo Co., Ltd.

Not listed in MAME yet

やわらかあたま塾 © 2005 Nintendo Co., Ltd.
(Yawaraka Atama Juku)

TRIVIA

Released on June 30, 2005 in Japan.

STAFF

General Producer: Takashi Tezuka
Producer: Hiroyuki Kimura
Director: Tomoaki Yoshinobu
Assistant Director: Yoshikazu Yamashita
Question Development System Programming: Toshikazu Kiuchi
Sequence Programming: Hiroki Sotoike
Link Programming: Takeshi Miyamoto
Design Director: Hideki Fujii
UI Design Director: Takahiro Hamaguchi
UI Design: Hiroko Tsuji, Satoshi Furukawa, Tomoaki Kuroume
Music: Kenta Nagata
Sound Programming: Toru Asakawa
Level Design Director: Yusuke Akifusa
Question Data Creation: Kiyoshi Ishibiki, Tetsuya Ouishi, Ryuichiro Sakima, Shoichiro Takeyoshi, Kenta Motokura, Takeshi Hosono, Kazumi Yamaguchi, Yasuhiko Matsuzaki, Atsushi Mishima
Technical Support: Hironobu Kakui, Masahiro Takeguchi
Progress Management: KeizOu KatOu
North American Localization: Alan Averill, Thomas Connery, Scot Ritchey
North American Localization Management: Jeff Miller, Leslie Swan, William Trinen, Nathan Bihldorff
Package & Manual: Ross Hirai, Marsha Rollinger, Hao-ni Hsieh, Hitomi Ross
Debug: Naofumi Terazono, Yuuki Tanikawa, Super Mario Club, NOA Product Testing
Artwork: Fumiyoshi Suetake, Yumiyoshi Mibu
Special Thanks: Tomoko Ichikawa, Nahoko Ishida, Nintendo EAD
Executive Producer: Satoru Iwata