Taiyou no Shippo - Wild, Pure, Simple Life [Model SLPS-00330]

A 22-year-old Sony PlayStation Game by Artdink

Not emulated in MAME

DESCRIPTION

Taiyou no Shippo - Wild, Pure, Simple Life © 1996 Artdink Corp.

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: SLPS-00330

TRIVIA

Released on April 26, 1996 in Japan.

Re-Editions:
[JP] "Taiyou no Shippo - Wild, Pure, Simple Life [Model SLPS-91034]" (1997)
[JP] "Taiyou no Shippo - Wild, Pure, Simple Life [Model SLPS-91411]" (2001)

Export releases:
[US] "Tail of the Sun [Model SCUS-94607]"

STAFF

Director: Kazutoshi Iida
Programmers: Hideki Matsuoka, Satoshi Kawabata, Tamotsu Satoh
Graphics Designers: Kazutoshi Iida, Masaki Kamikawa, Heihachiro Sakurai
Choreographer: Tamotsu Satoh
Sound Effects Composers: Yasuyuki Suzuki, Emiko Suganuma