Members don't see Ads, login now! LoginRegisterContact

Mawaru - Made in Wario [Model AGB-RZWJ-JPN]

Nintendo GBA cart. published 20 years ago by Nintendo Co., Ltd.

Listed in MAME

まわるメイドインワリオ © 2004 Nintendo Company, Limited.
(Mawaru - Made in Wario)

TECHNICAL

Cartridge ID: AGB-RZWJ-JPN

TRIVIA

Released on October 14, 2004 in Japan.

Export releases:
[US] "WarioWare - Twisted! [Model AGB-RZWE-USA]"

STAFF

Supervisors: Katsuya Yamano, Toshio Sengoku
Concepts: Koichi Kawamoto, Kazuyoshi Osawa
Chief Director: Goro Abe
Directors: Osamu Yamauchi, Teruyuki Hirosawa
Game Design: Noriyuki Sato, Norikatsu Furuta, Ko Takeuchi, Kazuyoshi Osawa, Takaya Fujii, Goro Abe, Hideo Hatayama, Yasutaka Takeuchi, Kyoko Watanabe, Ryutaro Takahashi, Osamu Yamauchi, Kenichi Nishimaki, Toshihiro Nishii, Kenji Matsumoto, Yuki Tsuji, Masanobu Matsunaga, Naoko Mori, Masaru Nishimura, Youhei Kubotsu, Kazuhiko Furukawa, Kazuhito Norimoto, Yasuhito Fujisawa, Eiko Haruki, Naotaka Ohnishi, Teruyuki Hirosawa, Mami Nishimura, Yasuhisa Baba, Masayuki Taira, Yukie Kuwa
Programming Directors: Kazuyoshi Osawa, Kenji Matsumoto
Programming: Kazuyoshi Osawa, Yasutaka Takeuchi, Ryutaro Takahashi, Osamu Yamauchi, Kenji Matsumoto, Toshihiro Nishii, Yuki Tsuji, Kazuhiko Furukawa, Yasuhito Fujisawa, Masayuki Taira
Character Supervisor: Yoichi Kotabe
Wario Design: Hiroji Kiyotake
Character Design: Ko Takeuchi
Design Directors: Ko Takeuchi, Naoko Mori
Design: Noriyuki Sato, Norikatsu Furuta, Ko Takeuchi, Kazuyoshi Osawa, Hideo Hatayama, Naoko Mori, Youhei Kubotsu, Kazuhito Norimoto, Eiko Haruki, Naotaka Ohnishi, Mami Nishimura, Yukie Kuwa
Sound Director: Kenichi Nishimaki
Music: Kenichi Nishimaki, Masanobu Matsunaga, Yasuhisa Baba
Sound Effects & Programming: Takaya Fujii
Artwork: Nanako Kinoshita, Chiharu Sakiyama, Kiyomi Oe, Kazuma Norisada, Yasuo Inoue
Hardware Design: Masahiko Ota, Takashi Imoto, Kazuhiro Fujihara, Kazunori Koshiishi, Motoki Fujita, Yoshitomo Goto, Noriaki Sakaguchi, Shinji Yamamoto, Fumihiko Tamiya, Ryo Fukasawa, Yoshiteru Fukuda, Noriko Akita
Voice: Nathan Bihldorff, Tom Eberspecher, Andy Hartpence, Ann Lin, Charles Martinet, Reiko Ninomiya, Christina Peyser, Norikatsu Furuta, Ko Takeuchi, Takaya Fujii, Kyoko Watanabe, Yumi Nagai, Yuki Tsuji, Masanobu Matsunaga, Naoko Mori, Junko Yoshikawa, Atsushi Ikuno, Masaru Nishimura, Youhei Kubotsu, Eiko Haruki, Teruyuki Hirosawa, Naotaka Ohnishi, Mami Nishimura, Yasuhisa Baba, Yukie Kuwa
Models: Yuki Tsuji, Naoko Mori, Youhei Kubotsu, Naotaka Ohnishi, Mami Nishimura, Boji the Cat
Debug: Super Mario Club, Fumiaki Shimada, Yasunori Shibayama, Atsushi Takeda, Miho Murata, Yumi Kimura, Tetsuya Oishi, Keiko Ohtsu, Takayuki Murayama, Toshihide Yanai, Sotaro Mochizuki, Jota Nakai, Rieko Ishino, Kenichi Maeda, Noboru Sunada, Masako Sakai, Maki Nadabe
Special Thanks: Hirofumi Matsuoka, Ryoji Yoshitomi, Nobuo Matsumiya, Yoshinori Oie, Kenji Yamada, Takeshi Ando, Kyouko Kasuga, Shoichi Kanehisa, Yasuhiro Kobayashi, Mike Fukuda, Tatsumi Kimishima
Executive Producer: Satoru Iwata

SOURCES

Game's ROM.