Members don't see Ads, login now! LoginRegisterContact

Bomberman Fantasy Race [Model SLPS-01525]

Sony PlayStation CD published 26 years ago by Hudson Soft.

Not listed in MAME yet

Bomberman Fantasy Race © 1998 Hudson Soft.

TECHNICAL

Game ID: SLPS-01525

TRIVIA

Released on August 06, 1998 in Japan.

Re-Editions:
[JP] "Bomberman Fantasy Race [Model SLPS-91138]"
[JP] "Bomberman Fantasy Race [Model SLPM-87102]"

Export releases:
[US] "Bomberman Fantasy Race [Model SLUS-00823]"
[EU] "Bomberman Fantasy Race [Model SLES-01712]"

STAFF

Bomberman: Kazuko Sugiyama
Bugglar: Naoki Tatsuta
Machbom: Mizue outsuka
Pretty Bomber: Marina ouno
Sentouin#15: Yusuke Numata
Recording Studio: Studio Tavac
Rec Director: Keisuke Mitsui
Production: GraphicResearch Inc
Producer: Yoshiaki Sawada
Planner: Yoshiaki Takaoka
Direction: Yasuhiro Doi, Takahiko Kodaira
Main Programmer: Nobuhiro Mori
Programmers: Masahiro Itou, Hiroshi Uchida, Junya Yamamoto, Toshiki Tsutsui, Atsushi Iwase
Art Director: Amigo Otuka
Designers: Yuko Shibato, Yasuhiro Doi, Tokihiko Nakayama, Haruko ouyama, Hiroyuki Motoki, Youhei oumori
Course Designers: Tadaaki Itou, Suguru Ogawa, Hiroyuki Fujita, Toshio Suou
3D Artist: Hideki Ono
Sound Programmers: Kiyomi Tanaka, Mikio Masuzawa
Music Composer: Hiroshi Tabata (fizzXelap)
Voice: Atsushi Tamagawa (OOZE.E+C)
Guitar: Hiroshi Tabata (fizzXelap)
Bass: Dai Kobayashi (fizzXelap)
Music: Hiroshi Tabata
Writer: Atsushi Tamagawa
Vocal Group: Madams, Akiko Ueda, Hiromi Wakai
Mixing Engineer: Hiroshi Shimizu
Assistant Engineer: Maiko Ishida
Voice Recording Studio: Kararec
Digital Animation: Asahi Production, D/MaxStudio
Producer: Teruaki Yoshida
Digital Supervisor: Kenji Watanabe
Digital Paint: Masako Yamaga, Reiko Takamatsu, Tatsushi Tobinai
Production Manager: Etsuyo Kamata
Anime Production: Cox
Animation Supervisor: Kunihiko Natsume
Lead Animator: Yukihiro Kitano
Animation Check: Yoko Ikegawa
Animation ‑ StudioZaendo: Naomi Aota, Naoko Takahata, Momoe Kasai, Tomotaka Kawaguchi
Animation ‑ StudioTakuranke: Wataru Senga, Kumiko Terada
Sound Producer: Keisuke Mitsui
Animation Producer: Shouji Mizuno
CG Director: Toshifumi Sekijima
CG Designers: Tomoaki Watanabe, Natsuko Kinoshita
Video Technicians: Zin Kamohara, Zenjirou Motono
Mastering: Tomoaki Ohta, Jun Kanda, Hiroaki Umezu
Publicity: Youichi Nakazawa, Noriko Tabei
Publicity Design: Kozue Sato
Software Manual: Yukiko Handa
Special Thanks: Mikio Yamamura, Yoshio Motosako, Yoshinori Inoue, Keigo Yasuda, Haruhiko Ikeda, Takeshi Ikenouchi, Yasushi Mizutani (GRC), Toshio Furuichi (Aoni Production)
Director: Masato Shibata
Production Manager: Kazunori Yasui
Producer : Akihiro Baba
Special Adviser: Shigeki Fujiwara
Executive Producer: Yuji Kodo
Produced by: Hudson Soft