LoginRegisterContact
Please enter here the full name or the part of a name:

Keizo Kato

TypeGameYearPublisher
Nintendo Famicom diskFamicom Mukashi Banashi - Shin Onigashima [Model FMC-ON1-2]1987Nintendo Co., Ltd. [Japan]
Nintendo Famicom cart.Mother [Model HVC-MX]1989Nintendo Co., Ltd. [Japan]
Nintendo Super Famicom cart.StarFox [Model SHVC-FO]1993Nintendo Co., Ltd. [Japan]
Nintendo Super Famicom cart.Super Famicom Zelda no Densetsu - Kamigami no Triforce [Model SHVC-ZL]1991Nintendo Co., Ltd. [Japan]
Nintendo Super Famicom cart.Super Mario - Yossy Island [Model SHVC-YI]1995Nintendo Co., Ltd. [Japan]
Nintendo 64 cart.Super Mario 64 [Model NUS-NSMJ-JPN]1996Nintendo Co., Ltd. [Japan]
Nintendo GameCube discZelda no Densetsu - Kaze no Takuto [Model DOL-GZLJ-JPN]2002Nintendo Co., Ltd. [Japan]
Nintendo 64 cart.Zelda no Densetsu - Majora no Kamen [Model NUS-NZSJ-JPN]2000Nintendo Co., Ltd. [Japan]
Nintendo 64 cart.Zelda no Densetsu - Toki no Ocarina [Model NUS-CZLJ-JPN]1998Nintendo Co., Ltd. [Japan]