Zheng Jiu Shi Ji [Model ES-1025]

A Nintendo Famicom Cart. by Waixing Computer & Technology

Zheng Jiu Shi Ji [Model ES-1025] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): zjshiji zjshiji1

DESCRIPTION

???? © 199? Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

(Zheng Jiu Shi Ji)

TECHNICAL INFORMATION

[Model ES-1025]

SOURCES
Game's ROM.