Zheng Jiu Shi Ji [Model ES-1025]

The Nintendo Famicom Cart. by Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

Zheng Jiu Shi Ji [Model ES-1025] screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

???? © 199? Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

(Zheng Jiu Shi Ji)

TECHNICAL INFORMATION

[Model ES-1025]

SOURCES
Game's ROM.