Zheng Ba ShiJi [Model ES-1042]

A Nintendo Famicom Cart. by Waixing Computer & Technology

Zheng Ba ShiJi [Model ES-1042] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): zhengbas

DESCRIPTION

???? © 19?? Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

(Zheng Ba ShiJi)

TECHNICAL INFORMATION

[Model ES-1042]

SOURCES
Game's ROM.