Yu Yu Hakusho 2 - Kakutou no Shou [Model SHVC-Y2]

A 24-year-old Nintendo Super Famicom Cart. by NAMCO

Yu Yu Hakusho 2 - Kakutou no Shou [Model SHVC-Y2] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): yuyu2

DESCRIPTION

Yu Yu Hakusho 2 - Kakutou no Shou © 1994 Namco, Limited.

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: SHVC-Y2

SOURCES
Game's ROM.