Yong Zhe Hei An Shi Jie - Hun Dun De Shi Jie [Model KT-1066]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Jincota Technology

Yong Zhe Hei An Shi Jie - Hun Dun De Shi Jie [Model KT-1066] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): hundunds

DESCRIPTION

Yong Zhe Hei An Shi Jie - Hun Dun De Shi Jie © 199? Shenzhen Jincota Technology Co., Ltd.

TECHNICAL INFORMATION

GAME ID: KT-1066

SOURCES
Game's ROMs.