Xiang Shuai Chuan Qi [Model KT-1007]

The Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Jincota Technology Co., Ltd.

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

Xiang Shuai Chuan Qi © 199? Shenzhen Jincota Technology Co., Ltd.

TECHNICAL INFORMATION

GAME ID: KT-1007

SOURCES
Game's ROM.