LoginRegisterContact

Xia Ke Qing - Jing He Ci Qin Wang [Model ES-1058]

Nintendo Famicom cart. published by Waixing Computer & Technology

Xia Ke Qing - Jing He Ci Qin Wang [Model ES-1058] screenshot

Listed and emulated in MAME.

侠客情 荊軻刺秦王 © 19?? Waixing Computer & Technology Co., Ltd.
(Xia Ke Qing - Jing He Ci Qin Wang)

TECHNICAL

[Model ES-1058]

SOURCES

Game's ROM.