Wu Xia Tian Di [Model NJ096]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): wuxiatd

DESCRIPTION

武侠天地 © 200? Nanjing.

(Wu Xia Tian Di)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ096

SOURCES
Game's ROM.