Wu Lin Wai Zhuan [Model NJ073]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Wu Lin Wai Zhuan [Model NJ073] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): wlwz

DESCRIPTION

武林外传 © 200? Nanjing.

(Wu Lin Wai Zhuan)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ073

SOURCES
Game's ROM.