Members don't see Ads, login now! LoginRegisterContact

Tobal No.1 [Model SLPS-00400]

Sony PlayStation CD published 28 years ago by Square Co., Ltd.

Not listed in MAME yet

Tobal No.1 © 1996 Square Co., Ltd.

TECHNICAL

Game ID: SLPS-00400

TRIVIA

Released on August 02, 1996 in Japan.

Export releases:
[US] "Tobal No.1 [Model SCUS-94208]"

STAFF

Squaresoft
Character Design: Akira Toriyama
Supervisor: Hironobu Sakaguchi
Executive Producer(s): Tetsuo Mizuno, Tomoyuki Takechi, Hisashi Suzuki, Shinji Hashimoto
Producer: Koji Yamashita
Executive VP, Strategic Planning: Yoshihiro Maruyama
VP Marketing: Jun Iwasaki

Dream Factory Staff
Director: Seiichi Ishii
Game Design: Seiichi Ishii, Toru Ikebuchi
Main Programmer: Toru Ikebuchi
Motion System Program: Shin Kimura
Model Design: Tomohiro Ishii
Motion Designer: Hitoshi Matsuda, Masahiro Onoguchi, Hanae Karasawa
Motion Actor: Hitoshi Matsuda
Model System Program: Takeshi Suzuki
Collision Program: Takeshi Suzuki
Dungeon Program: Taketoshi Nishimori
Game Effect Program: Taketoshi Nishimori
Motion Manager: Katsunori Itai
Stage Design: Hiroko Ohnishi, Yasuko Suzuki
High Quality Model Design: Kenichi Isozaki
CD Control Program: Satoshi Kumamoto
System Support: Makoto Morishita
Font Design: Mio Kokami
General Affair: Chinami Ban
Special Thanks: Izumi Kawanishi

Other Staff
Motion Actor / Actress: Ka Tak Kin, Nobuyoshi Takahashi, Takayuki Aiki, Daitarou Ebihara, Tatsuma Himeno, Daisuke Konta, Keiko Ohdachi, Satoshi Koyama, Miki Morita, Tatsufumi Yamada, Yahiro Matsuzaka
Sound Producer: Yasunori Mitsuda
Co Sound Producer: Kenichi Funayama
Arrangement & Programming: Hiroshi Hata (GUID HATA), Hidenobu Otsuki (GUID KALTA)
Production Assistant: Yoko Shimomura
Composers: Masashi Hamauzu, Junya Nakano, Yasuhiro Kawakami, Kenji Ito, Ryuji Sasai
Recording & Mixing Engineer: Kenji Nagashima
Assistant Engineer: Shuji Yoshida
Mastering Engineer: Jun Miura
Musicians: Hiroshi Hata (HATA), Hidenobu Otsuki (KALTA), Yasunori Mitsuda, Toru Nakajima, Kunihiko Kurosawa, Hiroyuki Shiotani, Kinya Sogawa, Haruo Kondo, Miki Koizumi, Kenichi Funayama
Sound Effects: Teruaki Sugawara, Eiji Nakamura
Voice Actors: Hikaru Midorikawa (CHUJI-WU), Noriko Nagashima (EPON), Takeshi Aono (OLIEMS), Naoki Tatsuta (HOM / MUFU), Joji Yanami (FEI-PUSU), Tomoko Naka (MARY-IVONSKAYA), Akira Kamiya (GREN KUTS), Toshio Furukawa (Emperor-UDAN), Masaharu Satou (NORK The Mysterious), Daisuke Gouri (ILL-GOGA), Barry Gjerde (Referee)
Publicity: Katsunobu Iida, Koichiro Sakamoto
Quality Management: Hiromi Masuda, Rei Komatsu, Yoshitaka Fujita, Nishiki Sugi, Yuji Saito
Special Thanks to...: Kazuhiko Torishima (SHUEISHA Inc.), Toshimasa Takahashi (SHUEISHA Inc.), Fuyuto Takeda (SHUEISHA Inc.), Hideo Yoshikura (SHUEISHA Inc.), Yu Kondo (SHUEISHA Inc.), Kenji Okamoto (SHUEISHA Inc.), Junji Yamamoto (SHUEISHA Inc.), Kenji Oshiba, Junichi Hatano, Hirofumi Sakaeda, Yukihiko Kouno, Taku Nishida, Hiroshi Emori, Jun Sakata, Ken Narita, Hiroki Kikuta, Noriko Matsueda, Setsuko Inagaki, Shihoko Mashima