Tales of Phantasia [Model SHVC-ATVJ-JPN]

A 23-year-old Nintendo Super Famicom Cart. by NAMCO

Tales of Phantasia [Model SHVC-ATVJ-JPN] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): tophant

DESCRIPTION

Tales of Phantasia © 1995 Namco, Limited.

TECHNICAL INFORMATION

Cartridge ID: SHVC-ATVJ-JPN

STAFF

Created by: Wolfteam

Voices: Takeshi Kusao (as Cless Alvein), Satomi K?rogi (as Mint Adnade), Mika Kanai (as Arche Klaine), Kazuhiko Inoue (as Klarth F. Lester), Kaneto Shiozawa (as Dhaos)

Character Designer: K?suke Fujishima
Game Design: Masaki Norimoto
Total Programming: Yoshiharu Gotanda
Expression Programming: Shigeru Ueki
Graphic Design: Yoshiaki Inagaki, Mari Kimura, Yasuyuki Sawadaishi, Takeshi Yabe, Yumiko Nishitani, Takeharu Isogai, Keiichi Goto, Y?ji Kanbara
Sound Programming: Hiroya Hatsushiba
Music Composition: Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ry?ta Furuya
Solo Piano: Motoi Sakuraba
Based on 'Tale Phantasia' written by: Yoshiharu Gotanda
Package Designer: Minako Matsuda
Sales Promoter: Taku Tsuge, Makoto Yoshizumi, Masaaki Konbe, Yasuhiko Soga, Mitsunori Ikoma, Morikazu Orikasa, Ritsuko Aoyagi
Theme Song: Shoko Fujibayashi (Lyrics), Toshiyuki Sekiguchi (Music Composition), Hiroya Hatsushiba (Arrangement), Yukari Yoshida (Singer)

Test Player: H. Ishimura, Masaki Fujita, Taisuke Ishida (T. Ishida), K. Taniguchi, Yuichiro Sadahiro, H. Watanabe, T. Murayama, H. Aoki, Yasuhito Nagaoka, Y. Take, Hiroyuki Ichiyanagi, K. Kawashima
Debugger: Y. Natori, N. Saito, Makoto Kusano, T. Chida, R. Sakamoto, T. Nonako, A. Koyama, K. Takahashi, M. Ishii, K. Takahashi, Tamotsu Goto, T. Kiuchi, Akiya Ikeda, T. Kanematsu, Syuichi Kakuta, Wataru Yasuda, Satoshi Masukawa

Special Thanks: Akiyo Kato (Office Two-One), Shigeki Imai (Victor Entertainment), Susumu Nakamura (PRP Co.), Mikio Nishino (Yomiko Advertising), Nobuyuki Takabayashi (Yomiko Advertising)

Co?Producer: Shinichiro Okamoto, Takefumi Hy?d?, Jun Toyoda
Producer: Shigeru Yokoyama, Yoichi Haraguchi
Executive Producer: Yasuhiko Asada
Director: Eiji Kikuchi

SOURCES
Game's ROM.