Shui Hu Shen Shou [Model ES-1087]

Nintendo Famicom Cart. published 15 years ago by Waixing Computer & Technology

Shui Hu Shen Shou [Model ES-1087] screenshot

Emulated in MAME !
Information for the following ROM(s): shssw

DESCRIPTION

水浒神兽 © 2004 Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

(Shui Hu Shen Shou)

TECHNICAL INFORMATION

[Model ES-1087]

SOURCES
Game's ROM.