Sheng Huo Jiang Mo Lu Wai Chuan - Guang Yu An De Lun Hui

A Nintendo Game Boy Color Game by SKOB

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): shjmlwc

DESCRIPTION

Sheng Huo Jiang Mo Lu Wai Chuan - Guang Yu An De Lun Hui © 200? SKOB [China]

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.