Sheng Huo Jiang Mo Lu Wai Chuan - Guang Yu An De Lun Hui

The Nintendo Game Boy Color Game by SKOB

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): shjmlwc

DESCRIPTION

[HANDHELD] Nintendo Game Boy Color Game

Sheng Huo Jiang Mo Lu Wai Chuan - Guang Yu An De Lun Hui © 200? SKOB [China]

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.