Shang Gu Shen Jian

The Nintendo Famicom Cart. by HengGedianzi

Shang Gu Shen Jian screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): shanggsj

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

Shang Gu Shen Jian © 19?? HengGedianzi [China]

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.