San Guo Wu Shuang - Meng Jiang Zhuan [Model NJ047]

The Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

San Guo Wu Shuang - Meng Jiang Zhuan [Model NJ047] screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

三国无双-猛将传 © 200? Nanjing.

(San Guo Wu Shuang - Meng Jiang Zhuan)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ047

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 11, 2015