Ryuuki Heidan Danzarb [Model SHVC-DA]

A 25-year-old Nintendo Super Famicom Cart. by Yutaka

Ryuuki Heidan Danzarb [Model SHVC-DA] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): danzarb

DESCRIPTION

Ryuuki Heidan Danzarb © 1993 Yutaka

TECHNICAL INFORMATION

Model SHVC-DA

TRIVIA

Released on April 23, 1993 in Japan.

STAFF

Planner: Motoki Himi
Main Programer: Motoki Himi
Animation Data: Motoki Himi

Co Programer: Shinya Ito
Party Data: Dai kobayakawa
Enemy Data: Dai kobayakawa
Item Data: Dai kobayakawa
Enemy Graphics: Hiroshi Maesima
Effect Graphics: Hiroshi Maesima
Cockpit Graphics: Hiroshi Maesima
Music Composer: Hiroshi Nisizawa
Sound Effects: Hiroshi Nisizawa
Superviser: Katsuhiro Tongu
Map Mode: Jun Suzuki, Takarin Kasai
Debugger: Osamu Ooguchi, Yoko Watanabe

Special Thanks: Kazuyuki Takimoto, Takeo Iijima, Katuhiro Noguchi, Tomonori Isiguro, Yuko Kaneko, Natsuko Hayakawa, Yukiko Suzuki, Fumiyo Yamada, Yuki Igarashi, Kaoru Kikugawa
Kill You: Kenji Nemoto

SOURCES
Game's ROM.