Members don't see Ads, login now! LoginRegisterContact

Rurouni Kenshin - Meiji Kenkaku Romantan - Ishin Gekitou-hen [Model SCPS-10030]

Sony PlayStation CD published 28 years ago by Sony Computer Ent., Inc.

Not listed in MAME yet

Rurouni Kenshin - Meiji Kenkaku Romantan - Ishin Gekitouhen © 1996 Sony Computer Ent., Inc.

Goodies for Rurouni Kenshin - Meiji Kenkaku Romantan - Ishin Gekitou-hen [Model SCPS-10030]
Click to enlarge
(members only)
TECHNICAL

Game ID: SCPS-10030

TRIVIA

Released on November 29, 1996 in Japan.

STAFF

Producer: Ryoji Akagawa
Directors: Takeshi Yokouchi, Reika Suzuki
Music Producer: Akihiko Shimizu (Soytzer Music)
Sound Producers: Takashi Fujisawa, Yasuaki Yabuta
Promotion: Masashi Saeki, Hiroshi Matsuda, Megumi Hosoya
Music Composer: Noriyuki Asakura (Stand Up)
Manual: Caramel Mama Co. Ltd.
Game Production: Zoom Inc.
Production Director: Akira Sato
Main Programmer: Tetsuya Tagawa
Sub Programmers: Junichi Takeda, Hideyuki Shimono
Keyframe Animators: Shuji Kitani, Munenori Hitomi, Masakazu Fukuda
Character Modeling: Takuya Maeda
Background Design: Yoshimi Suzuki
"Rurouni Kenshi" Debug Team: Akira Koike, Yurie Yamamoto, Kazunari Mikawa, Miki Sato, Masaru Suzuki, Kazutoshi Nishio, Yuichi Imai, Tomokazu Murase, Yuji Watanabe, Megumi Okubo, Junichi Akatsuka, Masakazu Yamada, Shunsuke Saito, Mika Endo, Saisuke Koike, Masaki Hiyoshi, Eitaro Nagano, Kentaro Motomura, Kei Shimo, Eiichi Matsui
Animation Production: Studio Gallop
Character Design: Hatsuki Tsuji
Storyboards: Hatsuki Tsuji
Director: Hatsuki Tsuji
Total Art Director: Hatsuki Tsuji
Art Director: Noriyoshi Yamazaki
Key Animation: Noriyoshi Yamazaki, Mariko Fujita, Toshimitsu Kobayashi, Takahiro Honma, Nobutake Ito, Keiko Kawashima, Shigenobu Nagasaki, Akemi Hayashi, Kazunori Takahashi, Hiroaki Kawaguchi, Juji Mizumura, Kazumasa Orii, Akira Watanabe
Animation Check: Koichi Hoshino
In-between Animation: Noriko Tejima, Maki Fujioka, Shinobu Tagashira, Junko Yamanaka, Tomoko Katsube, Shuichi Maruyama, Shizuka Imamura, Nanae Takahashi
Color Design: Masato Yokoi
Coloring: Mayumi Hario
Cel Checking: Toshiko Endo, Emiko Shimanuki, Fumiko Matsuda, Masahiko Tamaru
Finish Work: Studio Cats, Lian Yang Animation
Art Director: Mitsuki Nakamura
Backgrounds: Tetsuo Yokota (Mechaman), Takashi Honda (Mechaman), Seiji Miyamoto (Art Noah), Miki Miyamoto (Art Noah), Masayuki Sato (Boomerang)
Photography Director: Hiroaki Edamitsu
Photography: Yasuhiro Shimizu, Hiroshi Nakatomi, Satoshi Arakawa, Hisao Kazamura, Kenji Akazawa, Yoshiaki Tsutsui

CAST
Kenshin Himura: Mayo Suzukaze
Kaoru Kamiya: Miki Fujitani
Yahiko Myojin / Sojiro Seta: Miina Tominaga
Sanosuke Sagara: Yuuji Ueda
Hyottoko: Tetsuo Komura
Jine Udo / Shikijo: Akio Otsuka
Soji Okita: Taiki Matsuno
Aoshi Shinomori: Yoshito Yasuhara
Hajime Saito / Hannya: Hirotaka Suzuoki
Casting Support: Makoto Matsuda (Nelke Planning)
Voice Director: Kazuya Tanaka (Beeline)
Post-production Studio: KSS Studio
Mastering Studio: Sony/PCL
Special Thanks to - Sony Pictures Entertainment: Ryuzo Shirakawa, Mitsuhisa Hida, Katsunori Naruke
Special Thanks to - Studio Gallop: Akio Wakana, Juro Sugimura
Special Thanks to - Shueisha: Kazuhiko Torishima, Toshimasa Takahashi, Hideo Yoshikura, Hisashi Sasaki, Yu Kondo, Fuyuto Takeda, Takeshi Nomura
Original Story: Nobuhiro Watsuki (in Weekly Shonen Jump)
Executive Producer: Akira Satou