LoginRegisterContact

Rage Racer [Model SLPS-00600]

Sony PlayStation CD published 27 years ago by NAMCO, Ltd.

Not listed in MAME yet

Rage Racer © 1996 NAMCO, Ltd.

TECHNICAL

Game ID: SLPS-00600

TRIVIA

Released on December 03, 1996 in Japan.

Export releases:
[US] "Rage Racer [Model SLUS-00403]"
[EU] "Rage Racer [Model SCES-00650]"

STAFF

Game Director: Motomi Katayama
Game Designers: Motomi Katayama, Yasuhito Nagaoka
Effect Designers: Hideyuki Ishida, Takuya Iwasaki
Main System Programmer: Kenji Saito
Main Game Programmer: Masatoshi Kobayashi
Mode Screen & Effect Programmer: Kazuya Takahashi
CD ROM Operation & Sound Programmer: Akira Nakayama
Engine Sound Programmer: Junichi Sakai
Course Modeling & Data Conversion: Ritaro Okamoto
Background Modeling: Shiro Wada, Ritaro Okamoto, Manabu Okano, Manabu Akita
Background Visual Designers: Kazutoki Kono, Tadahiko Kawaguchi, Manabu Okano, Tadashi Sato, Mayumi Ota, Tohru Kusakari, Kenichi Nakai
Car Visual Designers: Kazuyuki Nakamura, Yoshinori Wagatsuma, Hideki Saitoh
Car Modeling & Data Conversion: Hideki Nakamura
Mode Screen Designer: Kazutoki Kono
C.G. Movie Designers: Shigenori Kanai (credited as Crystal Kanai), Kei Yoshimizu
Racing Girl Designer: Kei Yoshimizu
Sound Effects: Hiroshi Okubo, Tetsukazu Nakanishi
Music Composers: Hiroshi Okubo, Tetsukazu Nakanishi
Engine Sound Synthesizer: Hiroshi Okubo
Package Designer: Minako Matsuda
Quality Control: Toshiya Hara, Shinichi Tsuruya, Atsushi Koyama
Test Play: Ryo Sakamoto, Kazuhisa Takahashi, Yoshiyuki Ogawa, Yusuke Morita, Shinya Suzuki, Sachiyo Osako, Osamu Yoshida
English Translation (NHI Staff): Chris Bull, Yoshiaki Saito, Craig Erickson, David Winstead, Michael Madden, Takefumi Hyodo
Special Thanks: Jun Moriwaki, Hiroyuki Onoda, Takayuki Sasahara, Hidefumi Aoki, Yoichi Take, Hiroyuki Ichiyanagi, Hideki Tanaami, Kota Takahashi, Ayako Murakami
Cooperated With: Yokohama
Supervisors: Kazumi Mizuno, Takashi Fukawa, Kunio Saito
Producer: Shigeru Yokoyama