LoginRegisterContact

Policenauts [Model SLPS-00215~6]

Sony PlayStation CD published 28 years ago by Konami Co., Ltd.

Not listed in MAME yet

Policenauts © 1996 Konami Co., Ltd.

In the year 2010, Mankind made its first great advance into space with the completion of the first human space colony Beyond Coast. Three years later, 5 policemen, charged with the responsibility of maintaining the security of these colonists, arrive on the Beyond Coast. Gatse Becker, Joseph Sadaoki Tokugawa, Salvatore Toscanini, Ed Brown, and Jonathan Ingram. These 5 policemen, the Earth's elite, formed a new force of Space Police known as Policenauts.

Goodies for Policenauts [Model SLPS-00215~6]
Click to enlarge
(members only)
TECHNICAL

CD 1 ID: SLPS-00215
CD 2 ID: SLPS-00216

TRIVIA

Policenauts for PSX was released on January 19, 1996 in Japan.

Re-Editions:
[JP] "Policenauts [Model SLPM-86048~9]" (PlayStation the Best, 1997)
[JP] "Policenauts [Model SLPM-87290~1]" (Ps one Books, 2003)

Policenauts was originally released for the NEC PC-98 in 1994; "Policenauts [Model RA710]".

Goodies for Policenauts [Model SLPS-00215~6]
Click to see more
(members only)
STAFF

CAST
Jonathan Ingram: Hideyuki Tanaka
Ed Brown: Shozo Iizuka
Karen Hojo: Kikuko Inoue
Lorraine Hojo: Chiyoko Kawashima
Joseph Sadaoki Tokugawa: Iemasa Kayumi
Tony Redwood: Kaneto Shiozawa
Victor Jurgens: Kohei Miyauchi
Anna Brown: Yumi Toma
Marc Brown: Junko Hagimori
Gatse Becker: Osamu Saka
Chris Goldwin: Chiyoko Kawashima
Meryl Silverburgh: Kyoko Terase
Dave Forrest: Bin Shimada
Salvatore Toscanini: Masaharu Satou
Michael Saito: Nobutoshi Hayashi
Bob: Nobutoshi Hayashi
Jun Ishida: Naoki Tatsuta
OLA Cop: Yasuhiko Kawazu
BCCH Receptionist: Naoko Nakamura
Dr. Collins: Yukimasa Kishino
Stewardess: Junko Hagimori
Hostage: Hiroko Emori
CD Narrator: Hirohiko Kakegawa
Narration: Konami Yoshida
AP Officer 1: Hiromitsu Yamaguchi
AP Officer 2: Hideo Kojima

STAFF
Planning: Hideo Kojima
Story: Hideo Kojima
Character Design: Tomiharu Kinoshita
Mechanical Design: Hajime Katoki, Yoji Shinkawa
Screenplay: Hideo Kojima, Mitsuo Mutsuki
Research: Hideo Kojima
Research Assistance: Hiroshi Murashita
Promotion: Taeko Hayasaka, Hiroki Tabata
Production Assistance - Visual Design Room: Shinichi Furukawa, Takashi Otomo, Yoshikazu Matsuhana, Takashi Sawada, Tomomi Yamanaka
Produced by: Akihiko Nagata
Directed by: Hideo Kojima

ANIMATION UNIT
Animation Director: Akio Kawamura
Art Director: Hitoshi Nagao
Color Settings: Koji Otsuka
Camera Director: Masaki Fujita
Sound Director: Yoshikazu Iwanami

Artists: Tomokazu Tokoro, Shinsuke Terasawa, Tatsuki Yamada, Kumiko Horikoshi, Ichiro Ogawa, Yumiko Uematsu, Hiromi Maezawa, Miki Ukai, Akihiro Izumi, Takahiro Umehara, Masao Nakada, Junichi Yokoyama, Noriko Goto

ANIMATION
Animation: Takuya Nonaka, Kyoko Hyodo, Katsuzo Hirata, Akiko Uesaka, Tsutomu Takei, Tsuyoshi Takahata, Akira Wakabayashi, Moto Kariya, Ryo Kobayashi, Akiko Suda, Naomi Kimura, Hiromi Okazaki, Daisuke Yamauchi, Hidenori Hasaka, Yoshiko Imazato, Satoshi Takahashi, Hiroyuki Higashiyama, Ryo Nakaya, Xinyi Ning, Studio Junio, Studio Mark, Hana Pro
Animation Check: IZUMI, Maki Sawai

CLEAN-UP
Clean-up: Masayuki Hano, Aya Ouchi, Nozomi Shidara, Hiroko Nakazawa, Haruko Tadenuma, Chieko Yano, Motomi Tomizawa, Rieko Ishibashi, Motoko Kato, Eri Suzuki, Sachiko Suzuki, Yoko Ito, Kinuko Tawara, Kiyomi Yamaguchi, Kanae Ishibashi, Studio Pia, Hana Pro
Clean-up Check: Noriko Abe, Naomi Endo, Koji Kitamura, Naoko Samae, Emiko Kimura, Tomoko Sekiguchi, Takeshi Sato
Airbrush Work: Toyohiko Sakakibara (Light Magic), Takahiro Fukuda, Ryoji Sakurai
Titles & Lith Work: Maki Pro

BACKGROUNDS (Studio Tulip)
Backgrounds: Satoru Kuwahara, Eiji Iwase, Maho Takahashi, Yuyu Honda, Yoshikazu Umesaki, Hitomi Ogawa

CAMERA (Mushi Pro)
Camera: Masaki Fujita, Hideo Suzuki, Toru Nishide, Hiroshi Isakawa, Toshiaki Yamaguchi, Makiko Ideta

CAMERA (Big Bang)
Camera: Kenichi Yoshisaka, Tetsuro Haraya

CAMERA (AIC)
Camera: Hitoshi Sato, Hiroshi Tanigaki, Shota Yamauchi, Toshiyuki Yasuhara, Tomoharu Oi
Sound Effects: Takahiko Kanemaru (Otojuku)
Recording: Toshiaki Hoshino
Adjustment: Toshiaki Uemura
Recording Studio: Central Recording
Adjustment Studio: Avaco Creative Studios
Sound Production: Half HP Studio
Sound Producer: Toru Nakano (Half HP Studio)
Editing: Hajime Taniguchi (Falcon)
Film Development: IMAGICA
Production Advancement: Sugio Murakami
Line Producer: Naoto Nakamura
Producer: Kinya Watanabe
Director: Hideki Tonokatsu
Supervisors: Takeshi Aoki, Kenji Kamiyama
Production Assistance: Big Bang

PROGRAM UNIT
System Design: Noriaki Okamura
Supervision: Noriaki Okamura
Event Programming: Hiromitsu Yamaguchi
Display Kernels: Kazunobu Uehara
Multitask Kernels: Hiroki Honda, Kazunobu Uehara
Script Interpreter & Compiler: Hiroki Honda
Script Interpreter Porting: Hiroshi Murashita
Visual Compression & Expansion Modules: Kazunobu Uehara
Movie Drivers: Noriaki Okamura
PCM Drivers: Kazuki Muraoka
Captions-Voice Synching: Noriaki Okamura
Special Visual Processing: Kazunobu Uehara
Effects Scripts: Kazunobu Uehara, Yuji Korekado
Script Creation & Composition: Hideo Kojima
Script Porting: Hiroshi Murashita, Yuji Korekado
PS Version Script Porting: Shinta Nojiri
Shooting Scenes Supervisor: Hiromitsu Yamaguchi
Tools: Noriaki Okamura, Kazunobu Uehara, Hiromitsu Yamaguchi

MOVIE CG UNIT
Film Digitization: Noriaki Okamura, Hidehiro Funauchi
Digital Editing: Hideo Kojima, Kaori Fujita
Digital Effects: Hideo Kojima
Special Effects: Mikayo Suenaga
Modeling: Kumi Sato, Kaori Fujita, Mikayo Suenaga
Textures: Kumi Sato, Yoji Shinkawa, Mikayo Suenaga, Kaori Fujita
Wireframes: Kumi Sato
Display Design: Yoji Shinkawa, Kaori Fujita
CG Animation: Kumi Sato, Kaori Fujita, Mikayo Suenaga
T-Gear99 CG: Masaya Shiraishi, Reiko Fujiwara
Visual Supervisor: Yoji Shinkawa
Animation Advancement Check Assistance: Yuichiro Shinozaki
Animation Digital Retouching: Yoji Shinkawa, Hideo Kojima, Hiromitsu Yamaguchi

INTERACTIVE CG UNIT
Special Effects: Mikayo Suenaga
Materials Implementation: Junko Ishigami
Digital Color Adjustment: Kaori Fujita
Digital Synthesizing: Mayumi Takeuchi, Tetsuya Matsui
Digital Retouching & Effects: Mikayo Suenaga, Kaori Fujita, Kumi Sato, Yoji Shinkawa, Mayumi Takeuchi, Tetsuya Matsui
Model Animation: Kaori Fujita
Shooting Trainer: Chisa Matsuda, Mayumi Takeuchi
Breast Bouncing Supervision: Kumi Sato, Junko Ishigami
Telops: Mayumi Takeuchi, Tetsuya Matsui
Tool Operators: Junko Ishigami, Yuji Korekado, Hiroshi Kinoshita, Shinta Nojiri
CG Director: Yoji Shinkawa
PS Version CG Director: Mikayo Suenaga, Hiromitsu Yamaguchi

SOUND UNIT
Sound Production: Kazuki Muraoka
Music Written & Performed by: TAPPY [Kukeiha Club], IKA-chan, Motoaki Furukawa (Kukeiha Club)
Sound Effects: Kazuki Muraoka
Voice Digitization: Junko Ishigami
Voice Recording Studio: Tavac Co. Ltd.
Voice Actor Coordination: Takashi Tateichi
Casting: Toshio Koichi (Aoni Pro)
Recording Supervisor: Hideo Kojima
Recording Director: Jun Watanabe
Sound Mixer: Yasuo Tachibana (Tavac)
Recording Assistant: Tsuyoshi Kobayashi (Tavac)
Dialogue Editor: Kazuki Muraoka
Captions: Junko Ishigami, Hiromitsu Yamaguchi

PACKAGING UNIT
Titles: Hiroshi Matsuda
Instruction Manual Design: Hiroshi Matsuda
Instruction Manual Composition: Hideo Kojima
Packaging: Hiroshi Matsuda, Yoji Shinkawa
Posters: Hiroshi Matsuda, Yoji Shinkawa
CG: Kumi Sato
Illustrations: Hajime Katoki, Akio Kawamura, Tomiharu Kinoshita, Yoji Shinkawa, Masaki Masuda (Emu Kobo)
Digital Effects: Yoji Shinkawa

PHOTOGRAPHS
Kodak Photo CD Sampler with FILM

SOURCES

See Goodies section.