Members don't see Ads, login now! LoginRegisterContact

Nekketsu Koukou Dodgeball Bu - Soccer-hen [Model NXCD1005]

NEC PC-Engine CD published 33 years ago by Naxat Soft.

Listed in MAME

Nekketsu Koukou Dodgeball Bu - Soccer-hen [Model NXCD1005] screenshot

Nekketsu Koukou Dodgeball Bu - Soccer-hen © 1991 Naxat Soft.

Goodies for Nekketsu Koukou Dodgeball Bu - Soccer-hen [Model NXCD1005]
Click to enlarge
(members only)
TECHNICAL

GAME ID: NXCD1005

TRIVIA

Released on December 20, 1991 in Japan.

STAFF

VOICES
Narration & Mitsuhiro & Masa: Toshio Kobayashi
Kunio: Hiroyuki Sato
Misako: Yumi Toma
Takashi & Koji & Susumu: Shinichiro Ota
Shinichi & Hiroshi & Atsushi & Genei: Yuji Machi
Manager: Yasuaki Sumi
Support: Aoni Pro

DEV.
Visual Program: Ko Matsuda (Mara-o Matsuda)
Game Program: Hideaki Miyakushi
Advisor: Koji Miyoshi, Naomi Nakamura
Game Graphics: Makoto Ii
Visual Graphics: Mou Yaranaiyo M-chan, xxx Machine A-ko, Chalkov Yo, Patsukin A-uji, BLUE BIRD
Music Supervisor: Hiroshi Nishikawa
Publicity: Kenichi Kimura
Special Thanks: Shintaro Kumagai, Yoshihisa Kishimoto, Hiroyuki Sekimoto
Support: Masanori Kitsuta, Poo Nakagawa, Yuichi Ochiai, Yoshiharu Takaoka, Toshiharu Tagami, Manabu Sakai, Masayuki Fukuda, Mikarin Kimura
Assistant Director: Kazuhiko Inoue
Director: Masato Toyoshima

SOURCES

Game's ROM.