LoginRegisterContact

Motor Toon Grand Prix [Model SCPS-10001]

Sony PlayStation CD published 28 years ago by Sony Computer Ent., Inc.

Not listed in MAME yet.

Motor Toon Grand Prix © 1994 Sony Computer Ent., Inc.

TECHNICAL

Game ID: SCPS-10001

TRIVIA

Released on December 16, 1994 in Japan only. It was never exported outside Japan.

STAFF

Concept: Kazunori Yamauchi
Main Program: Yoshihiko Kurata
Simulation Algorithm: Akihiko Tan
Support Program: Masashi Fujita, Junichi Kobayashi, Asako Sanada
World Making & CG Design: Masaaki Goto, Kenichi Iwata, Yoshiyuki Morita
Texture Design: Hidekazu Saito, Ami Nitta, Kazumichi Ohtsubo
Animation & CG Design: Masahiro Nakamura, Masaaki Nansen, Tomohiro Kayano, Yoshiko Kishimoto
Character Animation: Shinji Takagi
Animation Algorithm: Akio Oba
Art & Package Design: Eiichi Abe
Sound Effect: Takashi Fujisawa
Voice Actress: Yasuko Nii
Car Setup Engineer: Hideya Nagata
Assistant: Yuichi Matsumoto, Hiroshi Saito, Rikihito Watanabe
Test Drivers: Yukio Nagasaki, Katsushi Honma, Tomonori Murata, Kanta Narushima, Kiyoshi Someya, Kazuyuki Akiya, Wataru Terashima, Takaaki Iida, Takuo Ono, Kazunori Shibata, Nobuyoshi Suzuki, Yosuke Koizumi, Masaki Kaneko, Masahiro Narushima, Takeshi Tomio, Satoshi Yada, Yuki Tsujimoto, Koji Ando
Bug Check: Akira Koike, Checkers
Supervisor: Ryoji Akagawa
Promoter: Megumi Hosoya, Yukiko Hayashi
Sound Producer: Seiji Toda
Music Director: Tsunehisa Kirishima
Music Composition & Arrangement: Seiji Toda, Hideya Nagata
Character Design: Susumu Matsushita
Chief Development Executive: Shigeo Maruyama, Teruhisa Tokunaka
Executive Producer: Akira Satou
Producer: Toshiyuki Miyata, Yukio Nagasaki
Director: Kazunori Yamauchi
Program Development: Bandit Inc.