Jigoku Gokuraku Maru

Nintendo Famicom Cart. published 29 years ago by Pack-In-Video

Jigoku Gokuraku Maru screenshot

Emulated in MAME !
Information for the following ROM(s): jigokugm

DESCRIPTION

Jigoku Gokuraku Maru © 1990 Pack-In-Video Company, Limited.

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.