Jian Xia Qing Yuan [Model KT-1020]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Jincota Technology

Jian Xia Qing Yuan [Model KT-1020] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): jianxqy

DESCRIPTION

剑侠情缘 © 19?? Shenzen Jincota.

(Jian Xia Qing Yuan)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: KT-1020

SOURCES
Game's ROM.