Ji Dou Sheng Zhan Shi [Model ES-1117]

The Nintendo Famicom Cart. by Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

Ji Dou Sheng Zhan Shi [Model ES-1117] screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

激斗圣战士 © 19?? Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

(Ji Dou Sheng Zhan Shi)

TECHNICAL INFORMATION

[Model ES-1117]

SOURCES
Game's ROM.