Ji Dou Sheng Zhan Shi [Model ES-1117]

A Nintendo Famicom Cart. by Waixing Computer & Technology

Ji Dou Sheng Zhan Shi [Model ES-1117] screenshot

Emulated in MAME !
Information for the following ROM(s): jdszs

DESCRIPTION

激斗圣战士 © 19?? Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

(Ji Dou Sheng Zhan Shi)

TECHNICAL INFORMATION

[Model ES-1117]

SOURCES
Game's ROM.