LoginRegisterContact

Hae Hae Ka Ka Ka

Arcade Video game published 20 years ago by Sammy

Hae Hae Ka Ka Ka screenshot

Listed and emulated in MAME !

Hae Hae Ka Ka Ka © 2001 Sammy Corp.

TECHNICAL/MACHINE PICT.
1

SOURCES

Game's ROM.