Goukaku Boy Series 6 - Koukou Nyuushi Derujun - Kanji Mondai no Seifuku [Model DMG-AG6J-JPN]

The Nintendo Game Boy Game by Imagineer

Goukaku Boy Series 6 - Koukou Nyuushi Derujun - Kanji Mondai no Seifuku [Model DMG-AG6J-JPN] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): gbskanji

DESCRIPTION

[HANDHELD] Nintendo Game Boy Game

Goukaku Boy Series 6 - Koukou Nyuushi Derujun - Kanji Mondai no Seifuku [Model DMG-AG6J-JPN] © 1997 Imagineer Company, Limited.

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.