LoginRegisterContact

Final Fantasy V [Model SLPM-86081]

Sony PlayStation CD published 25 years ago by Square Co., Ltd.

Not listed in MAME yet

Final Fantasy V © 1998 Square Co., Ltd.

TECHNICAL

Model SLPM-86081

TRIVIA

Final Fantasy V was released on March 19, 1998 in Japan.

STAFF

Director: Hironobu Sakaguchi
Image Design: Yoshitaka Amano
Music Composer: Nobuo Uematsu
Field Plan: Yoshinori Kitase, Ikuya Dobashi
Battle Plan: Hiroyuki Itou, Akihiko Matsui
Field Program: Ken Narita
Battle Program: Kiyoshi Yoshii, Katsuhisa Higuchi
Field Graphics: Tetsuya Takahashi, Hideo Minaba
Obj Graphics: Kazuko Shibuya, Hiromi Ito
Battle Graphics: Masanori Hoshino, Tetsuya Nomura, Hiroshi Takai, Hirokatsu Sasaki
Menu Program: Shinichi Tanaka
Sound Program: Minoru Akao
Visual Program: Keizo Kokubo
Map Design: Kaori Tanaka, Yukiko Sasaki, Hidetoshi Kezuka
Sound Effects: Kenji Ito, Yasunori Mitsuda, Yoshihiko Maekawa
Test Assist: Akiyoshi Oota, Nobuyuki Ikeda, Mami Kawai
Executive Producer: Hitoshi Takemura
Special Thanks To: Kazuhiko Torishima, Kooichi Ishii, Takashi Tokita, Keitarou Adachi, Tomoki Anazawa, Satoru Yoshieda, Kyoji Koizumi, Takaaki Tonooka, Yasushi Shimizu, Yusuke Hirata, Michio Okamiya, Tadashi Nomura, Kiyotaka Sousui, Kei Hirata, Noriko Watanabe, Kiyomi Tanikawa, Manabu Denno, Shinobu Hidaki, Shin-ichiro Kajitani, Koji Yamashita, Kimie Inagi, Masashi Kanashige, Kaori Masuda, Tohru Morita, Rei Tsukakoshi, Hitomi Nakamura, Wakako Sato, Akitoshi Kawazu, Hiroshi Kobayashi, Hisashi Suzuki, Tomoyuki Takechi

Remake Staff
Executive Producers: Hironobu Sakaguchi, Shinji Hashimoto
Director: Katsuyoshi Kawahara
Supervisor: Kazuhiko Aoki, Ken Narita
Sound Supervisor: Minoru Akao
Producer: Yusuke Hirata
Publicity: Toshiyuki Inoue
Porting: Tose Co. Ltd
Quality Managers: Hiromi Masuda, Rei Komatsu, Yuko Yamamoto
Special Thanks To: Toshiaki Naito, Masaya Tateoka, Masayuki Kasuya, Harumi Yukitake, Kayo Nakata, Kiyomi Tanikawa, Haruko Fujii

Development Quality Management
QA Producer: Akihito Shoji
QA Director: Kenichi Miyake
QA Coordinator: Hironori Akiyama
QA Staff: Kumiko Yoshikoshi, Yosuke Okamoto, Ringo Wachi, Motomoi Sawada