LoginRegisterContact

Final Fantasy V [Model SHVC-F5]

Nintendo Super Famicom cart. published 29 years ago by Square

Final Fantasy V [Model SHVC-F5] screenshot

Listed and emulated in MAME.

Final Fantasy V © 1992 Square Company, Limited.

TECHNICAL

GAME ID: SHVC-F5

TRIVIA

Final Fantasy V was released on December 06, 1992 in Japan.

SERIES
STAFF

Director: Hironobu Sakaguchi
Image Design: Yoshitaka Amano
Music Composer: Nobuo Uematsu
Field Plan: Yoshinori Kitase, Ikuya Dobashi
Battle Plan: Hiroyuki Itou, Akihiko Matsui
Field Program: Ken Narita
Battle Program: Kiyoshi Yoshii, Katsuhisa Higuchi
Field Graphics: Tetsuya Takahashi, Hideo Minaba
Object Graphics: Kazuko Shibuya, Hiromi Ito
Battle Graphics: Masanori Hoshino, Tetsuya Nomura, Hiroshi Takai, Hirokatsu Sasaki
Menu Program: Shinichi Tanaka
Sound Program: Minoru Akao
Visual Program: Keizo Kokubo
Map Design: Kaori Tanaka, Yukiko Sasaki, Hidetoshi Kezuka
Sound Effects: Kenji Ito, Yasunori Mitsuda, Yoshihito Maekawa
Test Assistants: Akiyoshi Oota, Nobuyuki Ikeda, Mami Kawai
Executive Producer: Tetsuo Mizuno, Hitoshi Takemura

SOURCES

Game's ROM.