Members don't see Ads, login now! LoginRegisterContact

Final Fantasy I+II Premium Package [Model SLPS-03500~1]

Sony PlayStation CD published 22 years ago by Square Co., Ltd.

Not listed in MAME yet

Final Fantasy I+II Premium Package © 2002 Square Co., Ltd.

The Premium Package delivers the first two games in the Final Fantasy series.

Goodies for Final Fantasy I+II Premium Package [Model SLPS-03500~1]
Click to enlarge
(members only)
TECHNICAL

CD1 ID: SLPS-03500
CD2 ID: SLPS-03501

TRIVIA

Released on October 31, 2002 in Japan.

Export releases:
[EU] "Final Fantasy Origins [Model SLES-04034/14034]"
[US] "Final Fantasy Origins [Model SLUS-01541]"

Goodies for Final Fantasy I+II Premium Package [Model SLPS-03500~1]
Click to see more
(members only)
STAFF

Final Fantasy Original Team
Programmer: Nasir Gebelli
Scenario: Kenji Terada
Character Design: Yoshitaka Amano
Original Development: Hironobu Sakaguchi, Hiromichi Tanaka, Akitoshi Kawazu, Kouichi Ishii, Katsuhisa Higuchi, Kazuko Shibuya, Nobuo Uematsu

Final Fantasy New Team
Executive Producer: Youichi Wada
Producer: Yusuke Hirata
Production Manager: Kiyomi Tanikawa
Directors: Hideshi Kyonen, Katsuyoshi Kawahara, Kazuhiko Yoshioka
Movie Director: Koji Wakasono
Movie Designers: Mitsuhiro Yamada, Satoshi Sumida, Masato Motoki, Yutaka Maekawa, Wataru Ikeda, Shin Azuma, Rumiko Sawada
Movie Programmer: Naoto Uenaka
Original Music Composed By: Nobuo Uematsu
Graphics: Yoshisuke Nakahara, Mieko Hoshino, Tomohiko Tanabe, Hideki Omori, Eiji Yamashita
Testing: Reiko Kondou

Final Fantasy Quality Assurance
Manager: Akihito Shoji
QA Director: Kenichi Miyake
QA Coordinator: Hironori Akiyama
QA Assistant Coordinator: Miri Ito
Production Assistants: Hiroki Nakai, Rie Nishi, Miki Akakura

Final Fantasy II Original Team
Programmer: Nasir Gebelli
Scenario: Kenji Terada
Character Design: Yoshitaka Amano
Original Team: Hironobu Sakaguchi, Hiromichi Tanaka, Akitoshi Kawazu, Kouichi Ishii, Katsuhisa Higuchi, Kazuko Shibuya, Nobuo Uematsu

Final Fantasy II New Team
Executive Producer: Youichi Wada
Producer: Yusuke Hirata
Directors: Kazuhiko Yoshioka, Katsuyoshi Kawahara
Designers: Sentaro Hotta, Tomohiko Tanabe, Hidetoshi oumori, Mieko Hoshino, Kumiko Fujiwara, Eiji Yamashita, Hisanori Tani, Yoshihisa Maeda, Touru Honda, Yoshisuke Nakahara, Keisuke Motozono, Hiroko Watanabe
Movie Director: Koji Wakasono
Movie Designers: Mitsuhiro Yamada, Satoshi Sumida, Masato Motoki, Yutaka Maekawa, Wataru Ikeda, Shin Azuma, Rumiko Sawada
Movie Programmer: Naoto Uenaka
Movie Coordinators: Hiroki Nakai, Shiho Sasaki
Sound Programmer: Minoru Akao
Musik: Tsuyoshi Sekito, Nobuo Uematsu
Sound Editors: Masataka Saito, Tomohiro Kamiya
Movie Sound Editor: Eiji Nakamura
Movie Dialogue Editor: Teruaki Sugawara
Synchronization Studio: Half Hp Studio
Firion: Yukimasa Obi
Leon: Takayuki Yamaguchi
Gus : Kenta Miyake
Maria: Noriko Shitaya
Mixer: Nobutaka Hirooka
Recording: Nobuhira Hirano
Studio Reservation: Touru Nakano
Coordinators: Kiyomi Tanikawa, Rie Nishi, Miwa Maki
Producers: Daisuke Yamamoto, Hiroyuki Miura, Kumi Sudou, Kousuke Miyamoto
Quality Assurance: Akihito Shoji, Hironori Akiyama, Kenichi Miyake, Hiromitsu Sato
Testing: Reiko Kondou