Erunaaku no Zaihou [Model TCC-EL]

A 31-year-old Nintendo Famicom Cart. by Towa Chiki

Erunaaku no Zaihou [Model TCC-EL] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): erunaaku

DESCRIPTION

エルナークの財宝 © 1987 Towa Chiki(Erunaaku no Zaihou)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: TCC-EL

TRIVIA

Released on August 10, 1987 in Japan.

SOURCES
Game's ROM.