Drift King Shutokou Battle 2 - Tsuchiya Keiichi & Bandou Masaaki [Model SHVC-ASXJ-JPN]

The Nintendo Super Famicom Game by BPS

Drift King Shutokou Battle 2 - Tsuchiya Keiichi & Bandou Masaaki [Model SHVC-ASXJ-JPN] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): shotoku2

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Super Famicom Game

Drift King Shutokou Battle 2 - Tsuchiya Keiichi & Bandou Masaaki [Model SHVC-ASXJ-JPN] © 1995 BPS [Bullet-Proof Software]

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.