LoginRegisterContact

Daiku no Gen-san - Kachikachi no Tonkachi ga Kachi [Model DMG-BGNJ-JPN]

Nintendo Game Boy Color cart. published 21 years ago by GAPS, Inc.

Daiku no Gen-san - Kachikachi no Tonkachi ga Kachi [Model DMG-BGNJ-JPN] screenshot

Listed and emulated in MAME !

Daiku no Gen-san - Kachikachi no Tonkachi ga Kachi [Model DMG-BGNJ-JPN] (c) 2000 GAPS, Incorporated.

SOURCES

Game's ROM.