LoginRegisterContact

Crayon Shin Chan - Uchuu de Achoo Yuujou no Oba Karate [Model CTR-ACHJ-JPN]

Nintendo 3DS cart. published by NAMCO Bandai Games, Inc.

Not listed in MAME yet.

Crayon Shin Chan - Uchuu de Achoo Yuujou no Oba Karate [Model CTR-ACHJ-JPN] © 201? NAMCO Bandai Games, Inc. [Japan]

SOURCES

Game's cartridge.