Members don't see Ads, login now! LoginRegisterContact

Chrono Trigger [Model SLPS-02430]

Sony PlayStation CD published 25 years ago by Square Co., Ltd.

Not listed in MAME yet

Chrono Trigger © 1999 Square Co., Ltd.

Goodies for Chrono Trigger [Model SLPS-02430]
Click to enlarge
(members only)
TECHNICAL

Game ID: SLPS-02430

TRIVIA

Released on November 02, 1999 in Japan.

Re-Editions:
[JP] "Chrono Trigger [Model SLPS-91446]" (PS one Books, 2002)
[JP] "Chrono Trigger [Model SLPM-87374]" (Ultimate Hits, 2006)

STAFF

Producer: Kazuhiko Aoki
Director: Takashi Tokita, Yoshinori Kitase, Akihiko Matsui
Character Design: Akira Toriyama
Supervisor: Yuji Horii, Hironobu Sakaguchi
Music: Nobuo Uematsu
Main Program: Keizo Kokubo, Katsuhisa Higuchi
Sound Program: Minoru Akao
Sound Engineer: Eiji Nakamura
Graphic Directors: Yasuhiko Kamata, Masanori Hoshino
Event Plan: Hiroyuki Itou, Keisuke Matsuhara, Hiroki Chiba
Battle Plan: Makoto Shimamoto, Haruyuki Nishida, Toshiaki Suzuki
Battle Program: Toshio Endo, Kiyoshi Yoshii
Worldmap Program: Kazumi Kobayashi
Visual Program: Koji Sugimoto, Ken Narita
Effect Graphic: Hirokatsu Sasaki, Yukio Nakatani
Field Graphic: Shinichiro Okaniwa, Manabu Daishima, Tetsuya Nomura, Yoshinori Ogura, Yusuke Naora, Shinichiro Hamasaka, Akiyoshi Masuda, Masaaki Hayashi, Yasuyuki Honne
Character Graphic: Hiroshi Uchiyama, Fumi Nakashima
Monster Graphic: Kouichi Ebe, Tsutomu Terada, Tadahiro Usuda
Map Design: Mami Kawai, Hiroto Yamamoto, Hidetoshi Kezuka
Executive Producers: Tomoyuki Takechi, Hironobu Sakaguchi, Hisashi Suzuki
Sound Effect: Chiharu Minekawa
Advertisement: K. Yamashita, Yusuke Hirata, T. Nomura, Kiyotaka Sousui, Michio Okamiya, Kiyoko Maeda, M. Mizushima
System Adminster: Yasunori Orikasa
Remake Staff: A. Ito
Test Coordinator: Shinichirou Kajitani, Kimie Inagi, Norimasa Hanada, H. Masuda, N. Kanai, H. Sakurai
Special Thanks: Kazuhiko Torishima, T. Takahashi, Satoshi Hashimoto, Keitarou Adachi, Yasuo Kuwahara, Yoshinori Uenishi, Noriko Matsueda, Ikuya Dobashi, M. Saito, S. Moriya, K. Suzuki, S. Tanaka, Kiyomi Tanikawa, S. Hidaki, H. Kizuka, S. Arai, Koichiro Matsumoto, Kei Hirata, K. Kaneko, A. Hino, H. Hamada, M. Horie, M. Kaneshige, Y. Tanaka, T. Morita, H. Nagahara

PORTS

CONSOLES:
japan PSN (2011)