Chong Wu - Fei Cui Ban [Model ES-1093]

A Nintendo Famicom Cart. by Waixing Computer & Technology

Chong Wu - Fei Cui Ban [Model ES-1093] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): chongwu

DESCRIPTION

?? ?? © 19?? Waixing.

(Chong Wu - Fei Cui Ban)

TECHNICAL INFORMATION

[Model ES-1093]

SOURCES
Game's ROM.