Members don't see Ads, login now! LoginRegisterContact

Battle Arena Toshinden 3 [Model SLPS-00650]

Sony PlayStation CD published 28 years ago by Takara Co., Ltd.

Not listed in MAME yet

Battle Arena Toshinden 3 © 1996 Takara Co., Ltd.

TECHNICAL

Game ID: SLPS-00650

TRIVIA

Released on December 27, 1996 in Japan.

Export releases:
[US] "Battle Arena Toshinden 3 [Model SLUS-00483]"
[EU] "Battle Arena Toshinden 3 [Model SCES-00700]"

STAFF

TAMSOFT
Director: Shintaro Nakaoka
Assistant Director: Hideki Kobayashi, Norihiro Tsujimura
Main Program: Toru Kawashima
SFX Programming: Shinya Kusunoki
Sub Program: Yoshitaka Okawa, Shin Sato
Motion Design: Toshihiro Ichino, Naotaka Suzuki, Hisashi Sato
Motion Compose: Shintaro Nakaoka, Shinya Kusunoki, Hideki Kobayashi, Yoshitaka Okawa, Shusaku Yoshikawa
Character Design: Ko Ogura, Mizuki Muramatsu
Graphic Design: Kanako Satou, Masaru Nakagawa
Background Design: Shusaku Yoshikawa
Sound: Yasuhiro Nakano, Fumio Tanabe, Luna Umegaki, Akihi Motoyama
Music: Yasuhiro Nakano, Fumio Tanabe, Luna Umegaki, Akihi Motoyama
Sound Driver: Etsuhiro Wada
Original System: Hiroaki Furukawa
Tamsoft Staff: Miho Furukawa, Mitsutoshi Nomura, Hideki Matsumoto, Toshimi Matsumoto, Aki Kobayashi, Tsutomu Yahata, Kazuya Utsunomiya, Yumiko Ashihara, Kenji Kubota, Hiroyuki Kobayashi, Tatsuji Miyasita, Kawori Akasaka
Executive Producer: Toshiaki Ota
Official Illustrator: Tsukasa Kotobuki
Title Logo Design: Mitsuaki Hashimoto
Story Plot Advisor: Choji Yoshikawa
CG Design: Shoeisha Inc. Visual Designroom, Masayuki Itokazu, Kazuhiro Higuchi, Masamichi Kawanabe
Debug: Pole to Win
Artwork Design: Intac I.T.C.
Character Voices: Takeshi Aono, Hiroshi Isobe, Hisao Egawa, Takeshi Endo, Masaaki Okura, Mahito Oba, Megumi Ogata, Ryoutarou Okiayu, Masaya Onosaka, Yukimasa Kishino, Daisuke Gouri, Kenji Sato, Masaharu Satou, Kaneto Shiozawa, Nanae Sumitomo, Yuko Sumitomo, Funabe Tamio, Yoko Teppozuka, Yumi Toma, Yuko Nagashima, Keiichi Nanba, Nobutoshi Hayashi, Masato Hirano, Kiga Meu, Yuko Mita, Hikaru Midorikawa, Kwak Myoungseob, Koji Yada, Natsumi Yanase, Makana Yamazaki, Keiko Yamamoto
Companies: Aoni Production Co. Ltd, MIT Gathering Co. Ltd.
Voice Recording Engineer: Takashi Tachibana
Special Thanks to: Makoto Andou

TAKARA
Senior Executive Producer: Hirohisa Sato
Executive Producer: Masahiro Morikawa
Producer: Takayuki Nakano
Director: Shunichi Okusa
Marketing Staff: Toshihiro Morioka, Katsuya Torihama, Masahiro Iwasaki
Sales Staff: Satoshi Kumata, Tatsuya Taura, Tetsuya Iida, Mutsumi Nakamura
CS Development Staff: Tatsuya Hocho, Takeshi Ikenoue, Naoyuki Takada, Akihiko Kimura, Norihiro Hayasaka, Satoshi H., Mitsunori Shoji, Fumihiko Ozawa, Hirofumi Kasakawa