LoginRegisterContact

'93 Chaoji Hun

Pirate Nintendo Famicom cart. published 30 years ago by Yanshan RuanJian

Listed in MAME

'93 Chaoji Hun screenshot

'93 超级魂 © 1993 Yanshan RuanJian.
('93 Chaoji Hun)

Pirate version of Contra.

SOURCES

Game's ROM.