LoginRegisterContact

'93 Chaoji Hun

Pirate Nintendo Famicom cart. published 28 years ago by Yanshan RuanJian

'93 Chaoji Hun screenshot

Listed and emulated in MAME !

'93 超级魂 (c) 1993 Yanshan RuanJian.
('93 Chaoji Hun)

Pirate version of Contra.

SOURCES

Game's ROM.