Alundra 2 - Mashinka no Nazo [Model SCPS-10115]

The Sony PlayStation Game by Sony Computer Ent., Inc.

Alundra 2 - Mashinka no Nazo [Model SCPS-10115] screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Sony PlayStation Game

Alundra 2 - Mashinka no Nazo © 1999 Sony Computer Ent., Inc.

TECHNICAL INFORMATION

GAME ID: SCPS-10115

TRIVIA

Alundra 2 was released on November 18, 1999 in Japan.

Export releases:
usa "Alundra 2 - A New Legend Begins [Model SLUS-01017]"
europe "Alundra 2 - A New Legend Begins [Model SLES-02600]"
france "Alundra 2 - Une légende est née [Model SLES-02601]"
germany "Alundra 2 - Der Beginn einer neuen Legende [Model SLES-02602]"

STAFF

Director: Yasuhiro Ouhori
Co-Director: Masumi Takimoto
Story: Hiroshi Miyaoka
Game Design: Yasuhiro Ouhori, Takahiro Kondo

PROGRAM
Main Program: Shinya ItOu
System Program: Masayasu Yamamoto
Sub Program: Munehiro Tani
Enemy Action Program: Tomohiro Ishikuro

3-D MOTION CHARACTER EDITING
Main Artist: Kouji Sakamoto
Artists: Yoshiyuki Yanagisawa, Junichi Morita, Masaru Sugayama

3-D MAP EDITING
Main Artist: Ryushiro Miyazaki
Artists: Teruyo Ochiai, Hiroyuki Sasaki, Yukiko Suzuki, Yuka Miyami, Yoshiharu Tobe
2-D Graphic Artists: Kunihiko Taniguchi, Takaki Iwata, Makoto Yamaki, Hideyuki Takehana, Seiji Sano, Teruyo Ochiai, Takahiro Kondo
Character Design: Shuuki Imai

OBJECT CHARACTER CODING
Event: Takeshi Oushima
Trap: Yasuhiro Matsumoto, Kenji Ohmori
Map Design: Osamu Kasai, Kenji Orimo, Yasuoo Futatsugi

MOVIES
Movies Director: Ryushiro Miyazaki
Coding Staff: Masateru Inagaki, Takahiro Suzuki, Hironori Hoshino, Kotarou Ota

IN GAMAR ISLE GAMES
Mini Game Design: Masayasu Yamamoto, Kotarou Ota
Mini Game Program: Masaru Imaoka
Mini Game Graphic Artists: Takaki Iwata, Kunihiko Taniguchi

SOUND
Sound Producers: Akihiko Shimizu, KOuhei Tanaka, Yuuji SaitOu
Sound Assistant Producers: Jouji Asahi, Hajime Touma, Yasutetsu Mori
Sound Directors: Masamichi Seki, Kaori Oushima
Sound Effects: Kaori Oushima, Daiki Kasho, Shingo Okumura
Sound Program: Naoki Matsuya
Sound Driver Program: Youichi Ueda, Tomoyuki Hoshi
Music: Kouhei Tanaka
QA: Hisao Kawarai, Takahiro Matsumoto
Special Thanks: Takafumi Fujisawa, Yukinori Takada, Masao Kimura, Yasuaki Yabuta, KentarOu Nakagoshi, Kazumi Nanaumi, Naoko Tateuchi, Yoshiko Furusawa, Maya Nakamura, Hiroko Yagisawa, Hiroko Wakunaga, Yu Takadera
Producer: Takahiro Kaneko
Co-Producer: Masahiro Nii
Supervisors: Toshiyuki Miyata, Yukio Nagasaki
Executive Producer: Akira Satou
International Version Sound Director: Kaori Oushima
International Version Coordinators: Mikiko Okai, Masaaki Doi
International Version Directors: Satoshi Tsuihiji, Takahiro Kondo
Support Companies: Crea‑Tech Corporation, Soytzer Music, Imagine, Space Craft Entertainment, Techno Sound

SOURCES
Game's CD.

Page last modified on July 01, 2016