Zui Zhong Huan Xiang 3 - Zhong Jie Pian

A Nintendo Famicom Cart. by HengGedianzi

Zui Zhong Huan Xiang 3 - Zhong Jie Pian screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): ffant3ca

DESCRIPTION

Zui Zhong Huan Xiang 3 - Zhong Jie Pian © 19?? HengGedianzi [China]

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.