Zui Zhong Huan Xian III

The Nintendo Famicom Cart. by Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

Zui Zhong Huan Xian III screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

???? III © 19?? Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

(Zui Zhong Huan Xian III)

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.