Zu Qiu Xiao Jiang [Model ES-1095]

The Nintendo Famicom Cart. by Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

Zu Qiu Xiao Jiang [Model ES-1095] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): zqxj zqxja

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

???? © 19?? Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

(Zu Qiu Xiao Jiang)

TECHNICAL INFORMATION

[Model ES-1095]

SOURCES
Game's ROM.