Zhong Zhuang Ji Bing

A Nintendo Famicom Cart. by XianFeng Katong

Zhong Zhuang Ji Bing screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): zzjb

DESCRIPTION

Zhong Zhuang Ji Bing © 19?? XianFeng Katong [China]

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.