Zhen Shi Hun - Wushidao Lie Zhuan [Model NJ033]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Zhen Shi Hun - Wushidao Lie Zhuan [Model NJ033] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): ssamsho2a

DESCRIPTION

真侍魂-武士道烈传 © 200? Nanjin.

(Zhen Shi Hun - Wushidao Lie Zhuan)

Chinese pirate backport of Samurai Spirits Bushido Retsuden.

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ033

SOURCES
Game's ROM.