Zhen Ben Xi You Ji

The Nintendo Famicom Cart. by NTDEC

Zhen Ben Xi You Ji screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

Zhen Ben Xi You Ji © 1994 NTDEC [Taiwan]

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.