Zelda Musou [Model WUP-BWPJ-JPN]

The Nintendo Wii U Game by Nintendo Co., Ltd.

Zelda Musou [Model WUP-BWPJ-JPN] screenshot

Not emulated in MAME

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Wii U Game

Zelda Musou © 2014 Nintendo Co., Ltd.

TECHNICAL INFORMATION

Model WUP-BWPJ-JPN

TRIVIA

Zelda Musou was released on Sep 26, 2014 in Japan.

STAFF

Developed by: Tecmo Koei Games

Page last modified on December 15, 2014