Yoku Mawaru Pachinko dai 2 dan CR Bakumatsu Eiyuu Den Ryouma

A 7-year-old Pachinko by Sansei R&D

Not emulated in MAME

DESCRIPTION

?????????2? CR ??????? © 2011 Sansei.

(Yoku Mawaru Pachinko dai 2 dan CR Bakumatsu Eiyuu Den Ryouma)

TECHNICAL INFORMATION

XX1
SS1
ZZ1
RR1